PRIVAATSUSPOLIITIKA

NIKON EUROPE’I PRIVAATSUSTEADE

Selles privaatsusteates selgitame, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame. See privaatsusteade kehtib kõigi teie kohta käivate isikuandmete kohta, kui tellite, ostate või kasutate meie tooteid ja teenuseid, külastate meie veebisaite, kasutate meie kliendituge või suhtlete muul viisil Nikoniga.

Nikon austab privaatsust ja tunnistab, et isikuandmete töötlemine seaduslikul ja korrektsel viisil on oluline sotsiaalne vastutus ning kinnitab, et püüab kaitsta isikuandmeid. Käesolev privaatsusteade on osa Nikon Groupi isikuandmete kaitse avaldusest. See kehtib teie (edaspidi „teie”) kui meie potentsiaalse, praeguse ja endise kliendi ja/või tarnija kohta ning meie toodete ja teenuste, meie veebisaitide kasutamise kohta teie poolt, või teie muude ärisuhete kohta Nikon Europe BV-ga. Selles privaatsusteates selgitame, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Seetõttu julgustame teid seda teadet hoolikalt lugema.

  • 1. Kes me oleme

  • 2. Isikuandmed – eesmärk, tüüp ja kasutamine

  • 3. Teabe jagamine

  • 4. Turvameetmed ja andmete säilitamine

  • 5. Teie õigused

  • 6. Kuidas me seda poliitikat järgime

  • 7. Kontaktandmed teie isikuandmetega seotud päringute jaoks