Nikon Imaging | Eesti | Europe

Toetame kohalikke kogukondi

Tunneme uhkust enda toetatud algatuste ja meie töötajate jõupingutuste üle muuta maailm kõigile paremaks paigaks. Need projektid, mida juhivad meie riikide kohalikud meeskonnad, on vaid mõned viisid paljudest, kuidas me toetame oma Euroopa kogukondi.

Tüdrukute päev - Saksamaa

Nikon GmbH ühines üleriigilise algatusega, et julgustada teismelisi tüdrukuid kaaluma traditsiooniliselt meeste valduses olnud ameteid, selleks kutsusime 13–15-aastaste tüdrukute rühma mikroskoobi ja fotograafia tehnilist maailma tutvustavasse töötuppa.

Vereloovutus – Venemaa

Nikon Russia teeb aastas kaks vereloovutuse väljasõitu, et toetada verehaigustega lapsi. Loovutatud veri antakse Dmitry Rogachevi pediaatrilise hematoloogia, onkoloogia ja immunoloogia riiklikule uurimiskeskusele, mis pakub tervishoiuteenust enam kui 500-le verehäiretega lapsele.

Ranna koristamine – Holland

Nikon Europe ja Nikon Netherlands tegid koostööd sihtfondiga Sea First, et lahendada plastreostuse probleem kohalikes randades. 44 Nikoni töötajast koosnev meeskond – sealhulgas Nikon Holdings Europe, Nikon Instruments Europe ja Nikon Europe BV presidendid – suundus randa ja kogus kolme tunni jooksul 2000 tükki jäätmeid. Sihtfondile Sea First anti kingitus nende ülitähtsa töö eest randade kaitsmisel, samuti rääkis nende asutajaliige kasvavast merereostuse probleemist ja sellest, kuidas üksikisikud saavad selle probleemiga võidelda.

Vähendamine, taaskasutamine, ringlussevõtt – Ungari

Nikon Hungary toetas kohalikku kooliprogrammi, et koolitada lapsi olema keskkonnateadlikud, selleks annetati ringlussevõtuks seitse kaubaalust paberit. Eraldi algatusena kogusid nad jõuluajal abivajajatele annetamiseks ka kasutuskõlblikke mänguasju ja riideid, sellega vähendati jäätmeid ja pakuti kaitsetutele palju vajalikku tuge.

Heategevus töötaja valikul – Ühendkuningriik ja Põhjamaad

Nikoni Ühendkuningriigi ja Põhjamaade töötajad valivad igal aastal ühe heategevusprojekti, mida toetada. Alates heategevusprojektiga alustamisest Ühendkuningriigis 2005. aastal on töötajad annetanud üle 258 000 euro. Toetatavad heategevusprojektid on alati olnud tervishoiu valdkonnas ning hõlmanud hospiitse, vähiravi, Alzheimeri tõve teadusuuringuid ja vaimset tervist. Meie töötajate keskendumine heategevuslikule korjandusele aitab ühtlasi suunata ajakirjanduse tähelepanu heategevusele ja pakkuda töötajatele võimalusi vabatahtlikuks tööks.

Light on Small (Väikesed asjad valguse kätte) – Holland

Meie kolm Amsterdamis baseeruvat ettevõtet – Nikon Holdings Europe, Nikon Europe BV ja Nikon Instruments Europe BV – tegid ühise projekti raames koostööd Foundation for Environmental Educationi (FEE, keskkonnahariduse sihtasutus) alates 2017. aastast juhitava algatusega „Ökoloogiline kool“ ning panid kokku algupärase programmi nimega „Light On Small“ (Väikesed asjad valguse kätte). Projekt rahastab õppematerjalide arenduskulusid, annetab Nikoni mikroskoope ja kaameraid ning tõstab sellega keskkonnaküsimuste alast teadlikkust kooliealiste laste seas. Käimasolevast programmist on juba kasu saanud umbes 300 last viies koolis.