Nikon Imaging | Eesti | Europe

NIKONI PROJEKTID &JA KOOSTÖÖD

Nikoni partnerlussuhted fotograafidega üle kogu Euroopa võimaldavad tänapäevaprobleeme süvitsi käsitleda. Need pakuvad ka võimalusi arenevatele fotoajakirjanikele oma oskuste parandamiseks ja professionaalsetele fotograafidele loomepiiride sirutamiseks, et teisi innustada. Toetame humanitaarprobleeme käsitlevaid pikaajalisi fotoreportaa˛e ja korraldame üritusi professionaalsete teadmiste jagamiseks.

Nikoni-NOOR partnerlus