Nikon Imaging | Eesti | Europe

Privaatsuspoliitika

NIKON UK PÕHJAMAADE PRIVAATSUSTEADE

Käesolevas privaatsusteates selgitame, kuidas me kogume ja kasutame teie isikuandmeid. Käesolev privaatsusteade kohaldub kõikide isikuandmete osas, mida töötleme, kui tellite, ostate või kasutate meie tooteid ja teenuseid, külastate meie veebilehti, kasutate meie kliendituge või suhtlete Nikoniga muul viisil.

 

Nikon peab lugu oma klientide privaatsusest ja mõistab, et isikuandmete töötlemine seaduslikul ja nõuetekohasel viisil on oluline ühiskondlik vastutus ja kinnitab, et püüab igati isikuandmeid kaitsta. Käesolev privaatsusteade on osa Nikon Group’i Privaatsuse Kaitsmise Poliitikast (www.nikon.co.jp/main/eng/privacy_policy.htm) ja see kehtib kõigi meie poolt töödeldavate isikuandmete puhul, puudutades meie potentsiaalseid, praeguseid ja endisi kliente ning tarnijaid, ning teie (edaspidi “teie”) poolt meie toodete ja teenuste kasutamist, meie veebilehe külastamist aadressil https://www.nikon.ee/, või muul viisil äritegemist Nikon UK Ltd Eesti filiaaliga. Selles privaatsusteates selgitame, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume ja kuidas me neid andmeid kasutame. Seetõttu soovitame teil teadet hoolikalt lugeda.

  • 1. Kes me oleme

  • 2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja mida me teie andmetega teeme

  • 3. Kuidas me teie andmeid kogume

  • 4. Isikuandmete jagamine

  • 5. Turvameetmed ja andmete säilitamine

  • 6. Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

  • 7. Teie õigused

  • 8. Privaatsusteate uuendamine

  • 9. Kontaktid isikuandmetega seotud päringute esitamiseks

  • 10. LISA