Nikon Imaging | Eesti | Europe

Saage tuttavaks Nikoni saadikutega

Nikoni saadikud on kõige andekamad ja mõjukamad fotokunstnikud, kes täna fotograafias tegutsevad. Nad on kõige paremad, võimekad ja elavad lugude jutustajad ning neid imetletakse nende kirglikkuse, energia ja erialale pühendumise pärast.

Nikoni saadikud on andekad ja mõjukad fotokunstnikud, kes kasutavad uusimaid tehnoloogiaid ja tunnetavad ühiskondlikke hoovusi, esindades seeläbi oma praegust ajastut. Nikoni saadikud jagavad oma tehnikateadmisi ja kirge nii elukutseliste fotograafide kui ka tõsiste fotohuvilistega töötubades, näitustel, veebikoolitustel ja sotsiaalvõrgustikes.

Nikon volitab oma saadikuid tutvustama avalikkusele ja professionaalseile fotokunstnikele Nikoni fotograafiatoodete võimalusi ja kasutusviise, nende tööde kunstiline sisu aga jääb täielikult nende endi omandiks. Nikoni saadikud on sõltumatud töövõtjad ja kunstnikud, nad ei ole kuulu Nikoni töötajate ridadesse. Nikoni saadikud vastutavad ise oma fotode, veebisaitide ja visuaalse loomingu eest, samuti selle eest, kuidas nad mingi sisu on hankinud. Nikoni saadikute fotodel, veebisaitidel või visuaalses loomingus väljendatud mis tahes sõnumid, ideed või vaatepunktid ei pruugi ühtida Nikoni või Nikoni töötajate seisukohtade, veendumuste või arusaamadega.