Nikon Imaging | Eesti | Europe

Visionääridest kunstnikud uurivad Z-seeriaga uusi avarusi

Revolutsioonilise Z-seeria peeglita süsteemiga varustatud igal tasemel fotograafid edastavad lugusid täiesti uutel viisidel. Tutvustame kunstnike rühma #Zcreators.

#Zcreators on volitatud Nikoni poolt demonstreerima avalikkusele Nikoni pildindustoodete võimalusi ja kasutamist, kuid nende töö loominguline sisu on ainuüksi nende enda loodud. #Zcreators on sõltumatud töövõtjad ja visuaalkunstnikud ega ole Nikoni töötajad. Rühma #Zcreators liikmed vastutavad oma fotode, veebisaitide, näituste ja visuaalsete piltide sisu ning sellise sisu ja piltide saamise viisi eest. Ükski #Zcreatorsi fotodel, veebisaitidel, näitustel või visuaalsetel piltidel väljendatud sõnum, uskumus või seisukoht ei kajasta tingimata Nikoni või mõne Nikoni töötaja arvamusi, uskumusi ega seisukohti.