D5300

Kaamera funktsioonid

Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine)

Automaatse teravustamise korral kuvatakse teravustamisala pildiotsijas. Teise teravustamisala valimine nihutab fookuse kaadri teise ossa. Valiku võib teha fotograaf või kaamera: fookuspunkti valimise viisi juhib automaatse teravustamise ala režiim.

Kaameral on mitu automaatse teravustamise ala režiimi valikut, sh automaatala automaatne teravustamine, ühe punkti automaatne teravustamine, dünaamilise ala automaatne teravustamine ja ruumiline kalkeerimine. Pildiotsijas kuvatud teravustamisala kuvab kaadri osa, mida kaamera kasutab fookuse määramiseks. Ühe punkti automaatse teravustamise, dünaamilise ala automaatse teravustamise ja ruumilise kalkeerimise kasutamisel saavad fotograafid fookuspunkti ise valida.

Kaamera funktsioonid

01. Vajutage i-nuppu.
02. Tõstke teabeekraanil mitmikvalija abil esile praegune automaatse teravustamise ala režiim ja vajutage nuppu OK.
03. Tõstke soovitud suvand esile ja vajutage nuppu OK.

Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine): Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine).

Veel D5300 Näpunäited ja nipid