D5300

Kaamera funktsioonid

Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine): ruumiline kalkeerimine

Teie valite teravustamisala. Kaamera teravustab valitud teravustamisalasse jäävat objekti, kui päästik on poolenisti alla vajutatud; niikaua kuni päästikut hoitakse selles asendis, jälitab kaamera valitud objekti selle liikumisel kaadris.

Kaamera funktsioonid

01. Vajutage i-nuppu.
02. Tõstke teabeekraanil mitmikvalija abil esile praegune automaatse teravustamise ala režiim ja vajutage nuppu OK.
03. Tõstke esile valik Ruumiline kalkeerimine ja vajutage nuppu OK.

Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine): ruumiline kalkeerimine: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine): ruumiline kalkeerimine.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid