D5300

Kaamera funktsioonid

Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine): automaatala automaatne teravustamine

Kaamera tuvastab objekti ja valib teravustamisala automaatselt.

Kaamera funktsioonid

01. Vajutage i-nuppu.
02. Tõstke teabeekraanil mitmikvalija abil esile praegune automaatse teravustamise ala režiim ja vajutage nuppu OK.
03. Tõstke esile valik Automaatala automaatne teravustamine ja vajutage nuppu OK.

Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine): automaatala automaatne teravustamine: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine): automaatala automaatne teravustamine.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid