D5300

Kaamera funktsioonid

Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine): dünaamilise ala automaatne teravustamine

Teie valite teravustamisala, kuid kui objekt lahkub lühikeseks ajaks valitud teravustamisalast, teravustab kaamera ümbritsevatest teravustamisaladest saadavale teabele tuginedes. Valige see režiim korrapäratult liikuvate objektide korral.

Dünaamilise ala automaatne teravustamine

Kaamera funktsioonid

01. Vajutage i-nuppu.
02. Tõstke teabeekraanil mitmikvalija abil esile praegune automaatse teravustamise ala režiim ja vajutage nuppu OK.
03. Tõstke esile valik Dünaamilise ala automaatne teravustamine (9/21/39 punkti) ja vajutage nuppu OK.

Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine): dünaamilise ala automaatne teravustamine: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine): dünaamilise ala automaatne teravustamine.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid