D5300

Kaamera funktsioonid

Automaatse teravustamise ala režiim (reaalaja vaade)

Reaalaja vaates automaatse teravustamise korral kuvatakse teravustamisala ekraanil. Teravustamisala asukoha muutmine mitmikvalija abil nihutab fookuse kaadri teise ossa. Fookuspunkti valiku viisi määravat sätet nimetatakse automaatse teravustamise ala režiimiks.

Reaalajas vaade võimaldab valida mitme automaatse teravustamise ala režiimi vahel, nt laia ala ja normaalala automaatne teravustamine, objekti jälgimine ning näo prioriteet.

Automaatse teravustamise ala režiimi valik on saadaval ka videote salvestamise ajal.

Automaatne teravustamine näo prioriteediga
Laia ala automaatne teravustamine
Normaalala automaatne teravustamine
Objekti jälgimise automaatne teravustamine

Kaamera funktsioonid

01. Vajutage i-nuppu.
02. Tõstke teabeekraanil mitmikvalija abil esile praegune automaatse teravustamise ala režiim ja vajutage nuppu OK.
03. Tõstke soovitud suvand esile ja vajutage nuppu OK.
04. Valige fookuspunkt.

Automaatne teravustamine näo prioriteediga:

kui kaamera tuvastab portreeobjekti, kuvatakse kollane topeltraam (kui kaamera tuvastab mitu nägu (kuni 35), teravustab see lähima objekti, teise objekti valimiseks kasutage mitmikvalijat).

Kui kaamera ei suuda enam objekti tuvastada (näiteks sellepärast, et objekt on näo kaamerast eemale pööranud), siis raami enam ei kuvata.

1. Fookuspunkt
04. Valige fookuspunkt.

Laia ja normaalala automaatne teravustamine:

fookuspunkti liigutamiseks kaadri ükskõik millisesse ossa kasutage mitmikvalijat, fookuspunkti paigutamiseks kaadri keskele vajutage nuppu OK.

1. Fookuspunkt
04. Valige fookuspunkt.

Objekti jälgimise automaatne teravustamine:

seadke fookuspunkt objektile ja vajutage nuppu OK. Fookuspunkt jälitab valitud objekti selle liikumisel kaadris.

Teravustamise jälgimise lõpetamiseks vajutage teist korda nuppu OK.

1. Fookuspunkt

Automaatse teravustamise ala režiim (reaalaja vaade): Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Automaatse teravustamise ala režiim (reaalaja vaade).

Veel D5300 Näpunäited ja nipid