D5300

Kaamera funktsioonid

Ava (teravussügavus)

Ava juhib pildiandurini jõudvat valgushulka ja seda tähistatakse tavaliselt f-arvuga: f/1,4; f/2; f/3,5; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32.

Lai ava (f/3)
Väike ava (f/9)

F-arvu muutmine muudab selle avause suurust, kust valgus kaamerasse siseneb (ava), ja muudab seeläbi objektiivi läbiva valguse hulka. Suur f-arv tähendab väiksemat ava ja kaamerasse jõuab vähem valgust, väike f-arv aga suuremat ava ning kaamerasse jõuab rohkem valgust. Kui muuta ava suurus suuruselt f/4 suurusele f/5,6, väheneb kaamerasse jõudva valguse hulk poole võrra ja pildianduris oleva kujutise eredus väheneb ka poole võrra.

Ava määrab ka põhiobjekti ees ja taga oleva teravustatud ala sügavuse. Mida suurem on f-arv, seda suurem on teravustatud ala sügavus. Vastupidiselt sellele vähendab f-arvu vähendamine põhiobjekti ees ja taga oleva teravustatud ala sügavust. Seda nimetatakse teravussügavuseks.

Kaamera funktsioonid

01. Keerake režiiminupp valikule A või M.
02. Suuremate avade (väiksemate f-arvude) kasutamiseks keerake käsuvaliku nuppu vasakule ja väiksemate avade (suuremate f-arvude) kasutamiseks paremale.

Ava (teravussügavus): Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Ava (teravussügavus).

Veel D5300 Näpunäited ja nipid