D5300

Kaamera funktsioonid

Välklambiga pildistamine

Enamikul digitaalsetel üheobjektiivilistel peegelkaameratel on hüpikvälk. Automaatrežiimis sähvatab välk tumedate või tagantvalgustatud objektide valgustamiseks automaatselt. See toimub ka mõnes stseenirežiimis, sh portree- ja lähivõtterežiimis. Režiimides P, S, A ja M tuleb välk käsitsi sisse või välja lülitada. Kui lülitate välgu halvasti valgustatud objektide pildistamise ajaks välja, võib säriaeg olla pikem, pildid hägusad või tagantvalgustatud objektidele jääda tugevad varjud. Välgu kasutamine väldib hägusust ja tagab selle, et tagantvalgustatud objektid ei jää varju.

Välguga
Ilma välguta

Kaamera funktsioonid

Automaatse hüpiku režiimid

Neis režiimides hüppab sisseehitatud välk automaatselt välja ja süttib vajaduse korral.
01. Valige välgurežiim. Hoides välgurežiimi nuppu all, keerake käsuvaliku nuppu, kuni soovitud välgurežiim kuvatakse teabeekraanil.
02. Tehke pildid. Päästiku poolenisti allavajutamisel hüppab välklamp välja ja välk süttib foto tegemisel.

Kui välklamp ei hüppa automaatselt välja, ÄRGE püüdke seda käsitsi üles tõsta. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib välklampi kahjustada.
Käsitsi hüpiku režiimid

Neis režiimides tuleb välklamp käsitsi üles tõsta. Välk ei sütti, kui see pole üles tõstetud.
01. Välklambi tõstmiseks vajutage välgurežiimi nuppu.
02. Valige välgurežiim (ainult režiimid P, S, A ja M). Hoides välgurežiimi nuppu all, keerake käsuvaliku nuppu, kuni soovitud välgurežiim kuvatakse teabeekraanil.
03. Tehke pildid. Välk süttib pildistamisel alati.

Välklambiga pildistamine: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Välklambiga pildistamine.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid