D5300

Kaamera funktsioonid

ISO-tundlikkus

Kaamera valgustundlikkust (ISO-tundlikkus) saab reguleerida valgustusolude kohaselt. Üldiselt saab öelda, et mida kõrgem on ISO-tundlikkus, seda vähem valgust on särituse jaoks vaja, mis võimaldab kasutada lühemat säriaega või väiksemat ava. Pakutavad valikud olenevad võtterežiimist.

Kõrge ISO-tundlikkus, lühike säriaeg
Väiksem ISO-tundlikkus, pikk säriaeg

Kaamera funktsioonid

01. Vajutage i-nuppu.
02. Tõstke teabeekraanil esile praegune ISO-tundlikkus ja vajutage nuppu OK.
03. Tõstke soovitud suvand esile ja vajutage nuppu OK.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid