D5300

Kaamera funktsioonid

Reaalaja vaade

Kadreerige fotod ja videod ekraanil reaalaja vaate abil. Seda nimetatakse reaalaja vaates pildistamiseks.

Kaamera funktsioonid

01. Keerake reaalaja vaate lülitit. Ekraanil kuvatakse objektiivivaade.
02. Seadke fookuspunkt objektile.

Fookuspunkt erineb olenevalt automaatse teravustamise ala režiimi jaoks valitud suvandist.

1. Fookuspunkt
03. Vajutage päästik teravustamiseks poolenisti alla.

Fookuspunkt vilgub kaamera teravustamise ajal roheliselt. Kui kaamera on võimeline teravustama, kuvatakse fookuspunkt roheliselt; kui kaamera ei ole võimeline teravustama, vilgub fookuspunkt punaselt.

Särituse saab lukustada (v.a režiimides Automaatne ja Automaatne (ilma välguta)), vajutades automaatse särituse lukustuse / automaatse teravustamise lukustuse nuppu.
04. Vajutage päästik pildistamiseks lõpuni alla.

Ekraan lülitub välja ja mälukaardi juurdepääsu tuli põleb salvestamise ajal. Ärge eemaldage akut ega mälukaarti, enne kui salvestamine on lõpule jõudnud.

Kui pildistamine on lõppenud, kuvatakse fotot mõni sekund ekraanil, enne kui kaamera naaseb reaalaja vaate režiimi.
05. Väljumiseks keerake reaalaja vaate lülitit.

Reaalaja vaade: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Reaalaja vaade.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid