D5300

Kaamera funktsioonid

Picture Controlide muutmine

Olemasolevaid eelseadistatud ja kohandatud Picture Controle saab muuta stseenile või loovale eesmärgile sobivaks. Kasutage kiirseadistust ja valige tasakaalus teravduse, kontrasti ja küllastuse kombinatsioon või kohandage käsitsi iga sätet eraldi.

Kaamera funktsioonid

01. Vajutage menüüde kuvamiseks menüünuppu. Tõstke võttemenüüs esile suvand Seadista Picture Control ja vajutage mitmikvalijal paremnuppu.
02. Tõstke soovitud Picture Control esile ja vajutage mitmikvalija paremnuppu.
03. Vajutage soovitud sätte esiletõstmiseks mitmikvalija üles- või allanuppu ja väärtuse valimiseks vasak- või paremnuppu. Korrake seda sammu, kuni kõik sätted on reguleeritud, või valige sätete eelseadistatud kombinatsiooni valimiseks suvand Kiirseadistus.

Vaikesätete taastamiseks vajutage nuppu Kustuta.
04. Muudatuste salvestamiseks ja väljumiseks vajutage nuppu OK.

Vaikesätetest muudetud Picture Controlid on tähistatud tärniga (*).

Picture Controlide muutmine: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Picture Controlide muutmine.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid