D5300

Kaamera funktsioonid

Säritusrežiim: režiim P (programmeeritud automaatne)

Režiimis P määrab kaamera automaatselt säriaja ja ava kõige optimaalsema särituse saavutamiseks. Siiski saate valida erinevate säriaja ja ava kombinatsioonide vahel, mis annavad sama särituse: seda nimetatakse paindlikuks programmiks. Valige programmeeritud automaatrežiim hetkvõteteks ja olukordades, kus teil on pildistamisega kiire.

Programmeeritud automaatne (režiim P)

Kaamera funktsioonid

01. Keerake režiiminupp valikule P.

Režiimis P saab valida säriaja ja ava erinevaid kombinatsioone, keerates käsuvaliku nuppu („paindlik programm”).
02. Keerake käsuvaliku nuppu paremale, et tausta hägustada või liikumine „peatada” (suuremate avade ja lühemate säriaegade puhul).
03. Keerake käsuvaliku nuppu vasakule, et teravussügavust suurendada või liikumist hägustada (väiksemate avade ja pikemate säriaegade puhul).
04. Kui paindlik programm on aktiivne, kuvatakse pildiotsijas ja teabeekraanil paindliku programmi näidik.
05. Säriaja ja ava vaikesätete taastamiseks keerake käsuvaliku nuppu, kuni näidikut enam ei kuvata, valige muu režiim või lülitage kaamera välja.

Säritusrežiim: režiim P (programmeeritud automaatne): Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Säritusrežiim: režiim P (programmeeritud automaatne).

Veel D5300 Näpunäited ja nipid