D5300

Kaamera funktsioonid

Eriefektid: värviskits

Kaamera tuvastab värvid ja värvib kontuurid värviskitsiefekti saamiseks.

Eriefektid: värviskits
Automaatrežiim

Kaamera funktsioonid

01. Keerake režiiminupp valikule EFFECTS (Efektid).
02. Keerake käsuvaliku nuppu, kuni ekraanil kuvatakse suvand Värviskits.
03. Keerake reaalaja vaate lülitit. Ekraanil kuvatakse objektiivivaade.
04. Vajutage valikute kuvamiseks nuppu OK.
05. Reguleerige suvandeid.

Vajutage mitmikvalijal üles või alla suvandi Eredus või Kontuurid esiletõstmiseks ja vasakule või paremale väärtuse muutmiseks. Eredust saab suurendada, et muuta värvid küllastunumaks, või vähendada, et saavutada väljapestud, ühevärviline efekt, ning kontuure saab muuta paksemaks või peenemaks. Kontuuride paksuse suurendamine muudab ka värvid küllastunumaks.
06. Kui sätted on valitud, vajutage väljumiseks nuppu OK.

Reaalaja vaatest väljumiseks keerake reaalaja vaate lülitit. Valitud säte jääb kehtima ja rakendub pildiotsija abil tehtavatele fotodele.

Eriefektid: värviskits: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Eriefektid: värviskits.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid