D5300

Kaamera funktsioonid

Eriefektid: pisipildiefekt

Andke oma pildile dioraami välimus.

Eriefektid: pisipildiefekt

Kaamera funktsioonid

01. Keerake režiiminupp valikule EFFECTS (Efektid).
02. Keerake käsuvaliku nuppu, kuni ekraanil kuvatakse suvand Pisipildiefekt.
03. Keerake reaalaja vaate lülitit. Ekraanil kuvatakse objektiivivaade.
04. Kasutage mitmikvalijat fookuspunkti seadmiseks teravustatavale alale ja seejärel vajutage päästikut teravustamiseks poolenisti alla.

Pisipildiefekti suvandite ajutiseks tühistamiseks ekraanil ja täpse teravustamise jaoks ekraanivaate suurendamiseks vajutage taasesituse suurendamise nuppu.

Pisipildiefekti kuva taastamiseks vajutage pisipiltide / taasesituse vähendamise nuppu.
05. Pisipildiefekti suvandite kuvamiseks vajutage nuppu OK.
06. Reguleerige suvandeid.

vajutage mitmikvalijal vasaknuppu või paremale teravustatava ala paigutuse valimiseks ja seejärel vajutage mitmikvalijal üles või alla selle laiuse reguleerimiseks.
07. Kui sätted on valitud, vajutage väljumiseks nuppu OK.

Reaalaja vaatest väljumiseks keerake reaalaja vaate lülitit. Valitud säte jääb kehtima ja rakendub pildiotsija abil tehtavatele fotodele.

Eriefektid: pisipildiefekt: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Eriefektid: pisipildiefekt.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid