D5300

Kaamera funktsioonid

Eriefektid: valikuline värv

Jäädvustage mustvalgeid fotosid, kus ainult valitud värvitoonid kuvatakse värviliselt.

Eriefektid: valikuline värv
Automaatrežiim

Kaamera funktsioonid

01. Keerake režiiminupp valikule EFFECTS (Efektid).
02. Keerake käsuvaliku nuppu, kuni ekraanil kuvatakse suvand Valikuline värv.
03. Keerake reaalaja vaate lülitit. Ekraanil kuvatakse objektiivivaade.
04. Valikulise värvi suvandite kuvamiseks vajutage nuppu OK.
05. Valige värv.

Kadreerige objekt ekraani keskel olevas valges ruudus ja vajutage mitmikvalijal üles, et valida objekti jaoks värv, mis jääb lõplikule pildile.

1. Valitud värv
06. Valige värvivahemik.

Lõplikul pildil kuvatavate sarnaste värvitoonide vahemiku suurendamiseks või vähendamiseks vajutage mitmikvalijal üles või alla. Valige väärtus vahemikus 1 kuni 7. Pidage meeles, et suuremad väärtused võivad sisaldada värvitoone teistest värvidest.

1. Värvivalik
07. Valige täiendavad värvid.

Täiendavate värvide valimiseks keerake käsuvaliku nuppu, et tõsta ekraani ülaosas kolmest värvikastist järgmine esile, ja korrake teise värvi valimiseks 3. ja 4. sammu. Soovi korral korrake toimingut kolmanda värviga.

Esiletõstetud värvi valiku tühistamiseks vajutage nuppu Kustuta (kõigi värvide eemaldamiseks vajutage nuppu Kustuta ja hoidke seda all). Kuvatakse kinnitusdialoog, kus valige Jah.
08. Vajutage reaalaja vaatesse naasmiseks nuppu OK.

Pildistamise ajal salvestatakse värviliselt ainult valitud värvitoonidega üksused, kõik ülejäänud salvestatakse mustvalgelt.

Reaalaja vaatest väljumiseks keerake reaalaja vaate lülitit. Valitud säte jääb kehtima ja rakendub pildiotsija abil tehtavatele fotodele.

Eriefektid: valikuline värv: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Eriefektid: valikuline värv.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid