D5300

Kaamera funktsioonid

Eriefektid: mängukaamera efekt

Mängukaamera efekti saavutamiseks reguleerige küllastust ja äärealade valgustust.

Eriefektid: mängukaamera efekt

Kaamera funktsioonid

01. Keerake režiiminupp valikule EFFECTS (Efektid).
02. Keerake käsuvaliku nuppu, kuni ekraanil kuvatakse suvand Mängukaamera efekt.
03. Keerake reaalaja vaate lülitit. Ekraanil kuvatakse objektiivivaade.
04. Mängukaamera efekti suvandite kuvamiseks vajutage nuppu OK.
05. Reguleerige suvandeid.

Vajutage mitmikvalijal üles või alla suvandi Eredus või Vinjettimine esiletõstmiseks ja vasakule või paremale väärtuse muutmiseks. Eredust reguleerides saate muuta värvid rohkem või vähem küllastunuks ja vinjettimisega on võimalik reguleerida vinjettide hulka.
06. Kui sätted on valitud, vajutage väljumiseks nuppu OK.

Reaalaja vaatest väljumiseks keerake reaalaja vaate lülitit. Valitud säte jääb kehtima ja rakendub pildiotsija abil tehtavatele fotodele.

Eriefektid: mängukaamera efekt: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Eriefektid: mängukaamera efekt.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid