D5300

Kaamera funktsioonid

Valge tasakaal

Valge tasakaal tähendab seda, et valgusallikale vastavalt tehakse värviline pilt inimsilma jaoks võimalikult tõetruuks. Tavaliselt kasutatakse automaatset vaikesätet. Kui soovite muuta tehtud piltide värvitooni, muutke valge tasakaal valgusallikale ja ilmale vastavaks.

Valge tasakaal: automaatne
Valge tasakaal: luminofoor
Valge tasakaal: otsene päikesevalgus
Valge tasakaal: hõõguv

Automaatne:
kaamera reguleerib valge tasakaalu automaatselt. Soovitatav enamikus olukordades.

- Tavaline (ainult valitud kaamerad)
- Säilita sooja tooniga värve (ainult valitud kaamerad)

Hõõguv:
kasutage hõõglambivalguse all.

Luminofoor:
saate valida seitsme erineva luminofoori tüübi vahel.

Otsene päikesevalgus:
kasutage otseses päikesevalguses olevate objektide pildistamiseks.

Välk:
kasutage koos sisseehitatud või valikuliste välklampidega.

Pilvine:
kasutage päevavalguses, kui ilm on pilves.

Vari:
kasutage päevavalguses, kui objekt on varjus.

Värvitemperatuuri valimine:
saate valida värvitemperatuuri.

Käsitsi eelseadistatud:
määrake valge tasakaal eelseadistatud väärtusele.

Kaamera funktsioonid

01. Vajutage i-nuppu.
02. Tõstke teabeekraanil esile praegune valge tasakaalu säte ja vajutage nuppu OK.
03. Tõstke soovitud suvand esile ja vajutage nuppu OK.

Valge tasakaal: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Valge tasakaal.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid