D5300

Kaamera funktsioonid

Valge tasakaal: peenhäälestus

Võttemenüü valge tasakaalu valikut saab kasutada valitud valge tasakaalu sätte peenhäälestamiseks.

Kaamera funktsioonid

01. Vajutage menüüde kuvamiseks menüünuppu, seejärel tõstke võttemenüüs esile suvand Valge tasakaal ja vajutage mitmikvalijal paremnuppu.
02. Tõstke esile sobiv valge tasakaalu suvand ja vajutage mitmikvalija paremnuppu. (Kui valitud on Luminofoor, tõstke soovitud valgustustüüp esile ja vajutage mitmikvalija paremnuppu. Pange tähele, et peenhäälestamine pole saadaval, kui kasutate suvandit Käsitsi eelseadistatud.)
03. Kasutage valge tasakaalu peenhäälestamiseks mitmikvalijat.
Valge tasakaalu saab peenhäälestada 12 sammu kaupa kummalgi teljel: merevaikkollane (A) – sinine (B) ja roheline (G) – fuksiapunane (M).

G. Rohelise suurendamine
M. Fuksiapunase suurendamine
B. Sinise suurendamine
A. Merevaikkollase suurendamine

1. Koordinaadid
2. Reguleerimine
04. Muudatuste salvestamiseks ja väljumiseks vajutage nuppu OK.

Valge tasakaal: peenhäälestus: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Valge tasakaal: peenhäälestus.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid