D5300

Kaamera funktsioonid

Käsitsi eelseadistatud valge tasakaal

Kasutage käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu, kui pildistate kombineeritud valgusega või teistes tingimustes, kus sellised valikud nagu Automaatne ja Hõõguv ei anna soovitud tulemusi.

Kaamera funktsioonid

Eelseadistatud valge tasakaalu väärtuse mõõtmine

01. Asetage neutraalselt hall või valge objekt valgustuse alla, mida kasutatakse lõpliku foto tegemisel.
02. Vajutage menüüde kuvamiseks menüünuppu. Valge tasakaalu suvandite kuvamiseks tõstke võttemenüüs esile suvand Valge tasakaal ja vajutage mitmikvalijal paremnuppu. Tõstke esile valik Käsitsi eelseadistatud ja vajutage mitmikvalijal paremnuppu.
03. Tõstke esile valik Mõõda ja vajutage mitmikvalijal paremnuppu.
04. Kuvatakse paremal näidatud menüü. Tõstke esile valik Jah ja vajutage nuppu OK.
05. Kaameras aktiveeritakse eelseadistatud mõõtmisrežiim.
06. Kui kaamera on valge tasakaalu mõõtmiseks valmis, kuvatakse pildiotsijas ja teabeekraanil vilkuv tekst PRE.
07. Enne kui näidikud vilkumise lõpetavad, kadreerige võrdlusobjekt nii, et see täidaks pildiotsija, ning seejärel vajutage päästik lõpuni alla.

Ühtki fotot ei salvestata; valge tasakaalu saab täpselt mõõta isegi siis, kui kaamera pole teravustanud.
08. Kui kaameral õnnestus valge tasakaalu väärtus mõõta, kuvatakse selle kohta teade ja pildiotsijas hakkab vilkuma tekst "Gd". Tekst vilgub umbes kaheksa sekundit ja siis aktiveeritakse kaameras taas võtterežiim.

Kohe võtterežiimi naasmiseks vajutage päästik poolenisti alla.
09. Kui valgust on liiga vähe või liiga palju, ei pruugi kaameral valge tasakaalu mõõtmine õnnestuda. Umbes kaheksa sekundi jooksul kuvatakse teabeekraanil teade ja pildiotsijas vilkuv tekst "no Gd". Naaske sammu 07 ja mõõtke valge tasakaalu uuesti.

Käsitsi eelseadistatud valge tasakaal: Sidusfunktsioonid

Vaadake teavet seotud funktsioonide kohta Käsitsi eelseadistatud valge tasakaal.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid