D5300

Kaamera funktsioonid

Wi-Fi (juhtmevabad võrgud)

Kui installite oma nutiseadmesse spetsiaalse Wireless Mobile Utility rakenduse, saate vaadata kaamera kuva oma nutiseadmes ja kaamerat juhtmevaba võrguühenduse kaudu eemalt juhtida. Peale selle saate fotod nutiseadmesse alla laadida ja neid Interneti teel jagada.

Kaamera funktsioonid

01. Enne Wi-Fi (juhtmevaba LAN-i) kaudu ühenduse loomist installige oma nutiseadmesse rakendus Wireless Mobile Utility.
02. Lubage kaamera sisseehitatud Wi-Fi.

Vajutage menüüde kuvamiseks menüünuppu, seejärel tõstke häälestusmenüüs esile suvand Wi-Fi ja vajutage mitmikvalijal paremnuppu. Tõstke esile suvand Võrguühendus ja vajutage mitmikvalijal paremale, seejärel tõstke esile suvand Luba ja vajutage nuppu OK. Oodake mõni sekund, kuni Wi-Fi aktiveerub.
03. Tõstke esile suvand Võrk ja vajutage mitmikvalijal paremnuppu.
WPS (ainult Android)

04. Lubage kaameras ja nutiseadmes WPS-i nupu ühendused.

Kaamera: tõstke esile suvand Nupust käivitatav WPS ja vajutage mitmikvalijal paremale, et seada kaamera WPS-ühenduseks valmis. Kaamera ootab nutiseadmelt umbes kahe minuti jooksul WPS-ühenduse taotlust. Ooteaja pikendamiseks vajutage nuppu OK.

Nutiseade: valige suvandid Wi-Fi sätted > WPS-nupu ühendus.
PIN-koodi sisestamine (ainult Android)

04. Tõstke esile suvand PIN-koodiga WPS ja vajutage mitmikvalijal paremnuppu.

Sisestage nutiseadmes kuvatav PIN-kood. Numbrite esiletõstmiseks vajutage mitmikvalijal parem- või vasaknuppu, numbrite muutmiseks vajutage üles- või allanuppu. Kui olete sisestamise lõpetanud, vajutage nuppu OK.
SSID (Android ja iOS)

04. Tõstke esile suvand Kuva SSID ja vajutage mitmikvalijal paremnuppu.

Valige nutiseadmes kuvatavate võrkude loendist kaamera SSID.
05. Käivitage nutiseadmes rakendus Wireless Mobile Utility.
Kuvatakse põhidialoogikast.
Vaikesätete taastamine

Võrgu vaikesätetetaastamiseks valige suvandid Wi-Fi > Võrgusätted > Võrgusätete lähtestamine. Kuvatakse kinnitusdialoog. Tõstke esile suvand Jah ja vajutage nuppu OK, et taastada võrgu vaikesätted.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid