D5300

Näpunäited ja nipid

Wi-Fi (juhtmevabad võrgud)

Enne kaamera Wi-Fi-funktsiooni kasutamist installige oma nutiseadmesse vastav rakendus Wireless Mobile Utility. Kui nutiseade on kaameraga Wi-Fi kaudu ühendatud, saate vaadata kaamera kuva oma nutiseadmes, teha kaugjuhtimise abil pilte ja pilte nutiseadmesse laadida.

Kasutatavad funktsioonid Wi-Fi (juhtmevabad võrgud)
Vaadake täpsemat teavet kasutatud sätete ja toimingute kohta.

Veel D5300 Näpunäited ja nipid